Overzicht

Algemene voorwaarden & Privacy statement

Artikel 1: Definities
– Kidsdigitaal.nl: De website Kidsdigitaal.nl waar gebruikers toegang hebben tot digitale inhoud voor kinderen.
– Gebruiker: Iedereen die de website Kidsdigitaal.nl bezoekt en gebruikmaakt van de aangeboden diensten.
– Digitale Inhoud: Alle informatie, oefeningen, spellen, video’s, en andere educatieve materialen beschikbaar op Kidsdigitaal.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Kidsdigitaal.nl en regelen de voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden digitale inhoud.

2.2 Kidsdigitaal.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door de website te blijven gebruiken na wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, stemt de gebruiker in met de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 3: Toegang tot de Dienst
3.1 Gebruikers hebben gratis toegang tot Kidsdigitaal.nl zonder de noodzaak van een account of inloggegevens.

3.2 Kidsdigitaal.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de website door minderjarigen zonder ouderlijke begeleiding.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst
4.1 Gebruikers mogen de digitale inhoud op Kidsdigitaal.nl alleen gebruiken voor educatieve doeleinden en op een wijze die niet in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Het is niet toegestaan om de digitale inhoud van Kidsdigitaal.nl te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidsdigitaal.nl.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Kidsdigitaal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website of de digitale inhoud.

5.2 Kidsdigitaal.nl streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Artikel 6: Privacy
6.1 Kidsdigitaal.nl verzamelt geen persoonlijke informatie van gebruikers zonder hun toestemming. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Artikel 7: Overig
7.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Kidsdigitaal.nl met betrekking tot het gebruik van de website en de digitale inhoud.

7.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

7.3 Kidsdigitaal.nl mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Squla.

7.4 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

7.5 De algemene voorwaarden kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele algemene voorwaarden vind je altijd op onze websites. Raadpleeg de ‘algemene voorwaarden’ regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. In de ‘algemene voorwaarden’ wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Kidsdigitaal.nl. Laatst gewijzigd op 17 april 2024.